Okrugli sto na temu postupanja u predmetima rodno zasnovanog nasilja

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH) se pridružilo svjetskoj kampanji “16 dana protiv nasilja nad ženama”, organizovanjem okruglog stola za sudije i tužioce.

Sudije i tužioci su danas imali priliku razmijeniti različite prakse u procesuiranju ovih predmeta i čuti predavanja na ovu temu od stručnjakinja Meliha Sendić, predsjednice Centra ženskih prava i prof.dr. Ivanke Marković, šefice Odsjeka za krivično pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i predsjednice Vijeća za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske.

Današnji Okrugli sto o postupanju u predmetima rodno zasnovanog nasilja je organizovan u partnerstvu sa Udruženjem sudija BiH, Udruženjem sudija FBiH, Udruženjem sudija RS, Udruženjem sudija BD BiH, Udruženjem žena sudija BiH, Udruženjem sudija Suda BiH i Udruženjem tužilaca FBiH.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal