Okrugli sto na temu postupanja u predmetima rodno zasnovanog nasilja

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH) se pridružilo svjetskoj kampanji “16 dana protiv nasilja nad ženama”, organizovanjem okruglog stola za sudije i tužioce.

Sudije i tužioci su danas imali priliku razmijeniti različite prakse u procesuiranju ovih predmeta i čuti predavanja na ovu temu od stručnjakinja Meliha Sendić, predsjednice Centra ženskih prava i prof.dr. Ivanke Marković, šefice Odsjeka za krivično pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i predsjednice Vijeća za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske.

Današnji Okrugli sto o postupanju u predmetima rodno zasnovanog nasilja je organizovan u partnerstvu sa Udruženjem sudija BiH, Udruženjem sudija FBiH, Udruženjem sudija RS, Udruženjem sudija BD BiH, Udruženjem žena sudija BiH, Udruženjem sudija Suda BiH i Udruženjem tužilaca FBiH.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)