Kampanja “Mi nismo same”

Mi smo obilježile Dan žena stajanjem ispred zgrade Vlade ZDK. Tačno u podne poručile smo porodiljama da nisu same i zahtijevale jedinstvenu regulativu za porodiljske naknade u FBiH, uspostavljanje fonda iz kojeg će se vršiti isplata porodiljskih naknada i izuzimanje pitanja porodiljskih naknada iz socijalne zaštite, jer je to predstavljalo jednu od kočnica za njihovu redovnu isplatu. Ovaj događaj dio je kampanje „(Ne)Diskriminacija porodilja u FBiH“ koja je pokrenuta od strane Udruženja Žene ženama u partnerstvu sa Žene Trnova, Uduženjem Žena Tuzle, Udruženjem Žena sa Save (Orašje), Forme F (Mostar), Centra za pravnu pomoć ženama (Zenica), Udruženjem Glas Žene (Bihać), Udruženjem Most (Jabalnica) i Centra za građansku suradnju (Livno).

Premijer Ze-do Kantona odazvao se pozivu i nakon protesta je upriličio sastanak. Iskazao je podršku našim zahtjevima. Pročitajte više.
Slijedila je posjeta porodiljama koje su trenutno smještene u Kantonalnoj bolnici Zenica. Svakoj smo uručile skromni poklon, u znak pažnje i podsjećanja da nisu same.
Fotografije sa događaja možete pogledati ovdje.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal