Kampanja “Mi nismo same”

Mi smo obilježile Dan žena stajanjem ispred zgrade Vlade ZDK. Tačno u podne poručile smo porodiljama da nisu same i zahtijevale jedinstvenu regulativu za porodiljske naknade u FBiH, uspostavljanje fonda iz kojeg će se vršiti isplata porodiljskih naknada i izuzimanje pitanja porodiljskih naknada iz socijalne zaštite, jer je to predstavljalo jednu od kočnica za njihovu redovnu isplatu. Ovaj događaj dio je kampanje „(Ne)Diskriminacija porodilja u FBiH“ koja je pokrenuta od strane Udruženja Žene ženama u partnerstvu sa Žene Trnova, Uduženjem Žena Tuzle, Udruženjem Žena sa Save (Orašje), Forme F (Mostar), Centra za pravnu pomoć ženama (Zenica), Udruženjem Glas Žene (Bihać), Udruženjem Most (Jabalnica) i Centra za građansku suradnju (Livno).

Premijer Ze-do Kantona odazvao se pozivu i nakon protesta je upriličio sastanak. Iskazao je podršku našim zahtjevima. Pročitajte više.
Slijedila je posjeta porodiljama koje su trenutno smještene u Kantonalnoj bolnici Zenica. Svakoj smo uručile skromni poklon, u znak pažnje i podsjećanja da nisu same.
Fotografije sa događaja možete pogledati ovdje.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)