Radionica u Novom Travniku

U prostorijama Centra za socijalni rad u Novom Travniku održale smo informativno-edukativnu pravnu radionicu. Pozivu na radionicu odazvalo se 14 žena, građanki, članica lokalnih udruženja i/ili predstavnica institucija. Cilj radionice bio je upoznavanje sa pravima iz oblasti porodičnog prava, zaštite od nasilja u porodici, socijalne zaštite, sa posebnim akcentom na informisanje o pravima i načinu ostvarenja statusa civilne žrtve rata. Fotografije sa radionice možete pogledati ovdje.

Ova radionica realizovana je u okviru aktivnosti po projektu “Efikasnije ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć socijalno ugroženih kategorija sa posebnim osvrtom na žene žrtve ratne torture i ratnog seksualnog nasilja na području Srednjo-bosanskog kantona i Zeničko-dobojskog kantona”, uz velikodušnu podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP BiH).

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)