Radionica u Novom Travniku

U prostorijama Centra za socijalni rad u Novom Travniku održale smo informativno-edukativnu pravnu radionicu. Pozivu na radionicu odazvalo se 14 žena, građanki, članica lokalnih udruženja i/ili predstavnica institucija. Cilj radionice bio je upoznavanje sa pravima iz oblasti porodičnog prava, zaštite od nasilja u porodici, socijalne zaštite, sa posebnim akcentom na informisanje o pravima i načinu ostvarenja statusa civilne žrtve rata. Fotografije sa radionice možete pogledati ovdje.

Ova radionica realizovana je u okviru aktivnosti po projektu “Efikasnije ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć socijalno ugroženih kategorija sa posebnim osvrtom na žene žrtve ratne torture i ratnog seksualnog nasilja na području Srednjo-bosanskog kantona i Zeničko-dobojskog kantona”, uz velikodušnu podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP BiH).

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal