Edukacija socijalnih radnika/ca HNK, ZHK i Kanton 10

Kako poboljšati pristup u radu sa ranjivim kategorijama, posebno žrtvama trgovine ljudima? Šta trebamo znati, s kim se možemo povezati… to su bile samo neke od tema edukativnog seminara sa predstavnicima/cama centara za socijalni rad sa područja HNK, ZHK i Kanton 10.
Učiti iz primjera iz prakse, kako i sami učesnicice kažu, je najbolji način. Zato nismo štedile svoja znanja i ekspertizu.
Prikazale smo i videa iz serijala “Glas žrtava trgovine ljudima” i izazvale bujicu emocija.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)