Seminar za sudije i tužioce za CEST Republike Srpske

Drugi ovogodišnji seminar “Rodna (ne)ravnopravnost – predrasude i stereotipi” za sudije i tužioce održan je protekle sedmice. Seminar je realizovan kao dio programa Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske. Zajedno sa više od 20 sudija i tužilaca propitivali/e smo zašto je važna senzibilzacija o rodnoj ravnopravnosti i nasilju nad ženama na putu ka poboljšanju položaja i prava žrtava rodno zasnovanog nasilja.
Svi/e prisutni/e su jedinstveno poručili: “Ovakva vrsta seminara jeste dio unaprijeđenja rodne ravnopravnosti u pravosuđu!”.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)