Nebo iznad Sućeske

Petnaest kilometara, koliko je Sućeska udaljena od Srebrenice, bi u regularnim uslovima bila lagana vožnja, ali kada krenete uskim i krivudavim putem javlja vam se misao kako stanovnici i stanovnice Sućeske prelaze ovu zahtjevnu relaciju. Kako put odmiče ljepote prirode mame uzdahe, ali i dalje ostaje pitanje „Kako je živjeti ovdje?“
U Sućeskoj nas dočekuju naše ljubazne domaćice. Vrijeme je molitve što nama daje vrijeme da razgledamo dvorište i divimo se kako je uređeno. U dvorištu džamije su postavljene klupe i podignut šedrvan. I na prvi pogled se vidi da ovdje žive vrijedni i radani muškarci i žene. Bave se stočarstvom, uzgojem malina i kupina.
Info sesiju u Sućeski smo održale u prostoriji koja je u sklopu džamije namjenski opremljena za druženje. Ova ne mala grupa od više od 20 žena odiše slogom i iako su različitih dobi veoma su povezane. Njihova energija daje i nama snagu. Na info sesiju su došle i Tima i Fatima žive same u udaljenim zaseocima Sućeske, ali ih to što su u devetoj deceniji ne sprječava da se redovno druže i pokažu interesovanje za novosti.
Stanovnici Sućeske nemaju javni prevoz, kada zapada snijeg dešava se da budu odsječeni i po dva tri dana. Tada ni djeca ne idu u školu.
Kao jedan od najvećih problema ove žene su navele nedostatsk adekvatnih ginekoloških usluga u Srebrenici. Većina je prinuđena da zdravstvene usluge traže u privatnim ordinacijama. Jedna od učesnica prepričava svoje iskustvo prilikom porođaja i koliko je za nju bilo zastrašujuće voziti se do Srebrenice i onda do bonice u Zvorniku.
Teško je izboriti se i pristupiti i hitnim intervencijama, pa je jedna od učesnica je podoijelila svoje iskustvo koliko je truda bilo neophodno da za kćerku koja je doživjela povredu obezbjedi ljekarsku pomoć. O prevenciji teško da se može i pričati. Tek nekolicina prisutnih vodi računa i ide na preventivne preglede, ali uvijek u privatne ordinacije izvan Srebrenice i o vlastitom trošku.
Samo za prevoz do najbližih zdravstvenih usluga stanovnice Sućeske moraju da izdvoje i do 50 KM što je za neke skoro pa nedostižno.
Zahavljuju se što smo došle i pozivaju da dođemo ponovo. „Nama najviše treba razgovora“, kažu. Bez svake sumnje ponovo ćemo doći da ih obiđemo i da zajedno sa njima radimo na tome da se njihov glas čuje.
Ovu aktivnost omogućava regionalni projekat Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija (EU) i sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)