Sastanak sa predstavnicima/cama institucija, NVO i medija Općine Srebrenica

U okviru projekta „Podrška žrtvama i preživjelima u pristupu pravdi i uslugama“ Centra ženskih prava je 29.04.2024.godine u saradnji sa partnerskom organizacijom Udruženje žena povratnica „Podrinjka“ iz Srebrenice organizovao sastanak sa predstavnicima institucija, nevladinih organizacija i medija iz Opštine Srebrenica.
Ovo je prvi u nizu od 10 sastanaka koji će biti održani u ciljanim lokalnim zajednicama opština Srebrenica, Bratunac, Milići, Vlasenica, Han Pijesak, Sokolac, Zvornik, Osmaci, Višegrad i Rogatica.
Cilj ovog sastanka je bio da se relevantni akteri upozanju sa aktivnostima projekta i sa novouspostavljenom uslugom besplatne pravne i psihološke pomoći koja je od marta 2024. godine dostupna građanima i građankam opštine Srebrenica. Svi prisutni su izrazili zadovoljstvo činjenicom da Centar ženskih prava proširuje usluge na područje Srebrenice i smatraju više nego korisnim za cjelokupnu lokalnu zajednicu. Informisale smo učesnike i učesnice i o mogućnosti planiranja i provođenja zajedničkih aktivnosti koje će doprinjeti unapređenju zaštite prava, pristupa pravdi i kvaliteta života na ovom području.
Zajedničkim angažmanom osnažujemo glas onih kojima je podrška i pomoć potrebna, a fokusiranje resurasa će doprinjeti da se uočeni problemi rješavaju.
Ovu aktivnost omogućava regionalni projekat Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija (EU) i sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)