Napravljen prvi korak ka izjednačavanju bračnog i vanbračnog partnera prilikom ostvarivanja prava na porodičnu penziju

Iako Centar za pravnu pomoć ženama nema dugogodišnje iskustvo na rješavanju pitanja diskriminacije različitih kategorija stanovništva, uprkos poteškoćama, kao i sumnjama u hitnost procesa mijenjanja pravnih propisa, ponosne smo što smo za vrlo kratko vrijeme uspjele pokrenuti proces izjednačavanja bračnog i vanbračnog partnera prilikom ostvarivanja prava na porodičnu penziju.

Centar je Instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH podnio žalbu zbog diskriminatornih odredbi Zakona o PIO. Članom 60. Zakona Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju nisu obuhvaćeni vanbračni partneri, čime su neposredno diskriminirani i to kroz donošenje propisa koji reguliše porodičnu penziju, odnosno, Zakona o PIO.

Radosne smo što sa Vama možemo podijeliti informaciju da je nakon podnešene žalbe Institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH podnijela Inicijativu za dopunu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, odnosno dopunu čl. 60 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, čime je pokrenut proces rješavanja ovog sistemskog problema na teritoriji cijele Federacije Bosne i Hercegovine.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal