Godina koju je obilježilo pravosuđe

Kraj godine zaokružen sa seminarom za sudije/sutkinje, baš kako smo i započele, a obilježio je pravosuđe. Seminar “Rodna (ne)ravnopravnost – predrasude i stereotipi”, sa svojim interaktivnim pristupom, propituje rodnu (ne)ravnopravnost, uticaj stereotipa i važnost primjene holističkog pristupa u predmetima rodno zasnovanog nasilja.
Zahvaljujemo se Predsjedniku Općsinkog suda u Travniku na inicijativi i ukazanom povjerenju i nadamo se da će ovakva vrsta seminara zaista doprinijeti poboljšanju rodne ravnopravnosti u pravosuđu.
Vjerujemo da će se međusobna saradnja nastaviti i u narednom periodu, i da ćemo zajedničkim naporima, svako iz svog ugla, pomoći boljoj zaštiti žrtava rodno zasnovanog nasilja.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)