Okrugli stol “Dobre prakse, prepreke, i nedostaci u sistemu zaštite žena i djevojčica od nasilja – stanje u Bosni i Hercegovini”

Danas smo u Sarajevu organizovale Okrugli stol “Dobre prakse, prepreke, i nedostaci u sistemu zaštite žena i djevojčica od nasilja – stanje u Bosni i Hercegovini”. Jedan od ciljeva je bio da se upozna šira stručna javnost sa nalazima istraživanja i preporukama za efikasno sprečavanje, zaštitu i procesuiranje nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Odziv i učestvovanje relevantnih institucija iz Bosne i Hercegovine u kreiranju preporuka za poboljšanje položaja žena preživjelih nasilje, još jednom je potvrdilo činjenicu da ima još mnogo posla kako bi se dosegnule konkretne promjene.

Istraživanje je realizirano u okviru EU-UN Women regionalnog programa za zaustavljanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj – „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“ 2017-2020.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)