Okrugli stol “Dobre prakse, prepreke, i nedostaci u sistemu zaštite žena i djevojčica od nasilja – stanje u Bosni i Hercegovini”

Danas smo u Sarajevu organizovale Okrugli stol “Dobre prakse, prepreke, i nedostaci u sistemu zaštite žena i djevojčica od nasilja – stanje u Bosni i Hercegovini”. Jedan od ciljeva je bio da se upozna šira stručna javnost sa nalazima istraživanja i preporukama za efikasno sprečavanje, zaštitu i procesuiranje nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Odziv i učestvovanje relevantnih institucija iz Bosne i Hercegovine u kreiranju preporuka za poboljšanje položaja žena preživjelih nasilje, još jednom je potvrdilo činjenicu da ima još mnogo posla kako bi se dosegnule konkretne promjene.

Istraživanje je realizirano u okviru EU-UN Women regionalnog programa za zaustavljanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj – „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“ 2017-2020.

Support

Roundtable “Good Practices, Obstacles and Shortcomings in the System of Protection of Women and Girls from Violence – the Situation in Bosnia and Herzegovina”

Today in Sarajevo we organized a Roundtable “Good Practices, Obstacles and Shortcomings in the System of Protection of Women and Girls from Violence – the Situation in Bosnia and Herzegovina”. One of the goals was to introduce the professional public with research findings and recommendations for the effective prevention, protection and prosecution of violence against women and domestic violence. The response and participation of relevant institutions from Bosnia and Herzegovina in creating recommendations for improving the situation of women survivors of violence has once again confirmed the fact that there is still much work to be done to achieve concrete changes.

The Research is realised as part of the EU-UN Women regional programme on ending violence against women in the Western Balkans and Turkey, “Implementing Norms, Changing Minds”, 2017-2020.