Predstavljan nacionalni izvještaj za Sjevernu Makedoniju o stanju u sistemu zaštite žena i djevojčica od nasilja

Jedan od ciljeva je bio da se upozna šira stručna javnost sa nalazima istraživanja i preporukama za efikasno sprečavanje, zaštitu i procesuiranje nasilja nad žnama.

Odziv i učestvovanje relevantnih institucija iz Sjeverne Makedonije u kreiranju preporuka za poboljšanje položaja žena prežvjelih nasilje, jos jednom je potvrdio činjenicu da ima još mnogo posla, kako bi se stanje u oblasti nasilja nad ženama poboljšalo i dovelo do konkretnijih promjena.

Istraživanje je realizirano u okviru EU-UN Women regionalnog programa za zaustavljanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj – „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“ 2017-2020.

 

 

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal