Zajedno do uklanjanja prepreka i propusta u sistemu zaštite – Albania

U toku je Okrugli stol “Dobre prakse, prepreke, i nedostaci u sistemu zaštite žena i djevojčica od nasilja – stanje u Albaniji”. Široj stručnoj javnosti predstavljamo, i zajedno sa njima diskutujemo nalaze istraživanja i kreiramo preporuke za efikasnije sprečavanje, zaštitu i procesuiranje nasilja nad ženama.

Odziv i zainteresiranost velikog broja predstavnika/ca relevantnih institucija iz Albanije koji učestvuju u kreiranju preporuka za poboljšanje položaja žena preživjelih nasilje još jednom potvrđuje činjenicu da ima još mnogo posla za postizanje konkretnih promjena.

Istraživanje je realizirano u okviru EU-UN Women regionalnog programa za zaustavljanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj – „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“ 2017-2020.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal