Održan Okrugli sto “Dobre prakse, prepreke, i nedostaci u sistemu zaštite žena i djevojčica od nasilja – stanje na Kosovu”

U toku je predstavljanje nacionalnog izvještaja za Kosovo koji je nastao kao rezultat regionalnog istraživanja praznina i propusta u sistemu zaštite žena preživjelih nasilje. Predstavnici/ce institucija Kosova uzele su učešće na  okruglom stolu “Dobre prakse, prepreke, i nedostaci u sistemu zaštite žena i djevojčica od nasilja – stanje na Kosovu”. Ovo je jedinstvena prilika  da zajedno diskutujemo nalaze istraživanja i kreiramo preporuke za efikasnije sprečavanje, zaštitu i procesuiranje nasilja nad ženama.

Istraživanje je realizirano u okviru EU-UN Women regionalnog programa za zaustavljanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj – „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“ 2017-2020.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal