Odlučno za usvajanje pristupa lišenog predrasuda i stereotipa za pružanje podrške pristupu pravdi

Centar ženskih prava iz Zenice u partnerstvu sa Udruženjem žena Romkinja iz Bijeljine organizovanjem seminara za Grupu 2 Modula I uspješno je završio prvi dio programa obuke u okviru projekta „Pružanje podrške u pristupu pravdi i socijalnim uslugama u lokalnoj zajednici”, kojeg finansira Evropska unija.

Kroz ovaj Modul 25 učesnica – braniteljica ženskih ljudskih prava, aktivistica iz cijele BiH – imale su priliku raditi na razvijanju specifičnog, rodno osjetljivog, pristupa orijentiranog prema potrebama korisnice, lišen predrasuda i stereotipa. Bio je ovo odličan spoj razmjene iskustava, znanja, izražene želje i spremnosti za promjenama!

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)