Završena obuka za Grupu I u okviru Modula I “Senzibilizacija za pristup bez predrasuda i stereotipa”

Centar ženskih prava iz Zenice u partnerstvu sa Udruženjem žena Romkinja iz Bijeljine u okviru 24-mjesečnog projekta „Pružanje podrške u pristupu pravdi i socijalnim uslugama u lokalnoj zajednici”, kojeg finansira Evropska unija, uspješno je realizirao Modul I za Grupu I: “Senzibilizacija za pristup bez predrasuda i stereotipa”.

Kroz ovaj Modul 25 učesnica – braniteljica ženskih ljudskih prava, aktivistica iz cijele BiH – imale su priliku raditi na razvijanju specifičnog, rodno osjetljivog, pristupa orijentiranog prema potrebama korisnice, lišen predrasuda i stereotipa.

Zadovoljstvo nam je što je ovaj program već na samom početku pobudio interesovanje velikog broja učesnica i utvrdio njihovu stvarnu opredijeljenost da budu agentica promjena u svojim zajednicama.

Neke od utisaka učesnica iz Grupe I Modula I:

“U životu sam bila na brojnim seminarima, ali nijedan nije bio poput ovoga. Nisam imala potrebu izaći na pauzu, a kući idem ispunjena i bogatija za nova znanja, ali i prijateljice…”

“Veliko hvala na novom iskustvu, novim poznanstvima, hvala divnim trenericama…..ma žene vi ste sve kraljice i jedva čekam slijedeći naš sastanak 💪👑👍

“Imam velika očekivanja od ove Obuke. Želim da naučim osnove, temelje ispravnog pristupa prema žrtvi, kako i na koji način da joj pomognem i budem od koristi..”

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)