Održan uvodni sastanak sa dobitnicima grantova “Jednakost za sve – koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije”

U ponedjeljak, 09.2. 2015. u prostorijama Mediacentra Sarajevo održan je uvodni sastanak sa četiri organizacije, dobitnice prvog ciklusa grantova programa “Jednakost za sve – koalicija civilnog društva u borbiprotiv diskriminacije”. Između 51 pristigle aplikacije, Odbor za ocjenjivanje projekata programa “Jednakost za sve – koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije” odabrao je četiri projekta organizacija koje dolaze iz različitih dijelova BiH: Asocijacija demokratskih inicijativa (Sarajevo), Centar za pravnu pomoć ženama (Zenica), Helsinski parlament građana (Banja Luka) i H.O. “Horizonti” iz Tuzle.

„Ono što je nas opredijelilo da između 51 aplikacije, koliko je stiglo na ovaj poziv, odaberemo ove četiri jeste to što su svojim kvalitetom zadovoljile najviše standarde“, istakla je Ines Bamburać Alibašić, direktorica projekta i izvršna direktorica Mediacentra.

Centar za pravnu pomoć ženama uskoro će započeti implementaciju projekta „Ka poboljšanju zaštite žrtava diskriminacije“. Ovaj program je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID).

Link:
• http://www.diskriminacija.ba/odr%C5%BEan-uvodni-sastanak-sa-dobitnicima-grantova
• https://www.facebook.com/media/set/?set=a.823136631109706.1073741832.275547292535312&type=1

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)