Jačamo pomagačke kapacitete

“Neka iskustva nemaju cijenu” – tako kazu naše nove pomagačice. Njih 11 smjelih, odvažnih koje su odlučile proći svaki korak zahtjevne obuke vjerujemo da su danas snažnije, bogatije za nova znanja, vještine i prijateljstva.
Biti pomagačica znači ovladati specifičnim znanjima, naučiti “slušati” drugim očima, osvijestiti svoje granice, i uvijek se voditi da niti jedan postupak u pomagačkom radu ne čini štetu.
Raspolagati informacijama potrebnim za rad sa ženama koje su žrtve nasilja i u riziku od nasilja bilo je lakše razumjeti kada približimo da “pravo nije bauk”.
Nova generacija pomagačica, vjerujemo, bit će vrijedan resurs za sve žene u njihovim lokalnim zajednicama, i zajedno sa svim ostalim pomagačicama Mreža 4P doprinijeti pristupu uslugama i pravdi.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)