Saradnja sa centrima za socijalni rad

U februaru smo održale sastanak sa predstavnicima/cama centara za socijalni rad iz tri kantona.

Tema o kojoj smo razgovarali/e bila je vezana za mogućnosti iskorištavanja kapaciteta i resursa Centra ženskih prava u procesu pružanja usluga za ranjive i marginalizirane grupe/korisnice usluga centara za socijalni rad.

Sastanak je ocijenjen korisnim i položio je temelj budućeg usmjerenja da se međusobna saradnja konkretizuje.

SMART Balkans
Norwegian Embassy in Sarajevo

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)