Premijera kratkih filmova i kampanje “Glas žrtava trgovine ljudima”

“Glas žrtava trgovine ljudima” je naziv kampanje koja je sinoć doživjela svoju premijeru u sali JU Kulturno-sportski centar Kakanj
Tri kratka dokumentarna filma poručuju da je trgovina ljudima sveprisutna u BiH, da ona nije običaj, nije dio kulture, nego krivično djelo!!
Hrabre/i glumci/glumice “Škola glume” JU KSC JU Kulturno-sportski centar Kakanj na koje smo izuzetno ponosne, bili/e su glas djece/žrtava trgovine ljudima, a do svih nas je kako ćemo nakon informacija koje sad imamo/imate reagovati i djelovati!
Veliko hvala i svim glumcima i glumicama koji su doprinijeli/e da vjerno prenesu poruku.
Zahvaljujemo se i odličnom timu dron.ba – video produkcija koji je zajedno sa timom Centar ženskih prava učinio da priče zaista “ožive”.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)