Deklaracija civilnog društva – poziv 118 organizacija iz cijele BiH na ispunjavanje uslova i otvaranje pregovora

Kao dio inicijative organizacija civilnog društva Centar ženskih prava je jedan od 118 potpisnika Deklaracije civilnog društva o otvaranju pregovora o članstvu Bosne i Hercegovine u EU.

Deklaracija civilnog društva o otvaranju pregovora o članstvu Bosne i Hercegovine u EU je dokument kojim su organizacije civilnog društva naše zemlje pozvale najprije vlasti BiH da ozbiljno pristupe ispunjavanju uslova kako bi ponuđena prilika za otvaranje pregovora bila iskorištena na najbolji mogući način, a potom i Europsko vijeće da prepozna pozitivnu ulogu ovih organizacija u društvu i da otvori pregovore o članstvu ovog marta.

Više o tome možete pročitati ovdje.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)