Stručno savjetovanje za uposlenike centara za socijalni rad dobojske regije

Uposlenici/ce centara za socijalni rad dobojske regije imali/e su priliku upoznati se sa praksom Centra ženskih prava u pripremi i podnošenju imovinsko-pravnog zahtjeva za naknadu štete za žrtve trgovine ljudima.
Održani Forum osim dijeljenja praksi bio je prilika i za razmjenu informacija o aktuelnoj situaciji na terenu kad je u pitanju zaštita žrtava trgovine ljudima, upoznavanje o načinima korištenja servisa Centra na putu ka osiguravanju zaštite prava i pristupa pravdi i kako zajedno, u sinergiji, možemo djelovati ka postizanju boljih uslova života za žrtve.
Prikazale smo i kratke filmove iz kampanje “Glas žrtava trgovine ljudima”, a neke od njih možete pronaći i na našem YouTube kanalu.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)