Evropski dan pravde

Povodom Evropskog dana pravde članice Centra ženskih prava su u periodu 25.-27. oktobar 2023. godine uzele učešće na Kantonalnom sudu Novi Travnik, Općinskom sudu Bugojno kao i Općinskom sudu Tuzla.
Prenijele smo naša iskustva i saznanja koja se ticu femicida i Inicijative za izmjene i dopune KZFBiH, primjeni zaštitnih mjera propisanih Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, iskustva nastala tokom monitoringa pravosuđa.
Na svim događajima iskoristile smo priliku i upoznale relevantne institucije o novom modelu, novom resursu u BiH, a to je Mreža 4P.
Prepoznat je doprinos organizacije u raznim segmentima borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, te je u to ime predsjednik Kantonalnog suda Novi Travnik uručio zahvalnicu.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)