U Jajcu održana radionica promocije besplatne pravne pomoći

U maloj sali Općine u Jajcu tražila se danas stolica više, tokom promocije besplatne pravne pomoći žrtvama diskriminacije, a koju Centar za pravnu pomoć ženama pruža i kroz svoj terenski ured u Travniku, u prostorijama Centra za socijalni rad. Za prisutne je to bila prilika da se upoznaju sa mehanizmima zaštite koje pruža Zakon o zabrani diskriminacije i kako razlikovati diskriminaciju od drugih oblika kršenja prava. Promociji su prisustvovali uposleni u institucijama socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja i policije, lokalne NVO, mediji i zainteresirani građani/ke.

Ova aktivnost realizovana je u okviru drugog ciklusa malih grantova programa “Koalicija Jednakost za sve”. Ovaj program je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID).