U Jajcu održana radionica promocije besplatne pravne pomoći

U maloj sali Općine u Jajcu tražila se danas stolica više, tokom promocije besplatne pravne pomoći žrtvama diskriminacije, a koju Centar za pravnu pomoć ženama pruža i kroz svoj terenski ured u Travniku, u prostorijama Centra za socijalni rad. Za prisutne je to bila prilika da se upoznaju sa mehanizmima zaštite koje pruža Zakon o zabrani diskriminacije i kako razlikovati diskriminaciju od drugih oblika kršenja prava. Promociji su prisustvovali uposleni u institucijama socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja i policije, lokalne NVO, mediji i zainteresirani građani/ke.

Ova aktivnost realizovana je u okviru drugog ciklusa malih grantova programa “Koalicija Jednakost za sve”. Ovaj program je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID).

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)