Predstavljanje postignuća 2-godišnjeg rada i Vodiča za profesionalnce/ke u radu sa i za žrtve trgovine ljudima

Danas, 30.10.2023. godine, smo na Konferenciji za medije predstavile ključna postignuća i rezultate dvogodišnjeg rada na:
🔴 pružanju pravne pomoći i psihosocijalne podrške za žrtve i potencijalne žrtve trgovine ljudima
🔴 jačanju institucionalnih mehanizama i saradnje ključnih aktera u lancu sistema zaštite
🔴 informisanju i javnoj zagovaračkoj kampanji.
Po prvi put javnosti je predstavljen Vodič namijenjen profesionalcima i profesionalkama u lancu sistema zaštite žrtava trgovine ljudima sa primjerima iz prakse u Bosni i Hercrgovini.
Nastavljamo naš rad i dalje uz podršku Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire
Zahvaljujemo se svim profesionalcima/kama, praktičarima/kama, ekspertima/eksperticama, OCD, medijima koji su bili dio procesa za promjene – za bolji život, za pristup pravdi, uz naglasak na obeštećenje žrtava trgovine ljudima u krivičnom postupku.
Hvala i našoj dragoj Hajriji Hadžiomerović Muftić koja je danas zajedno sa predstavnicom Centra uzela učešće i predstavila Vodič kao jedna od autorki.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)