Potpisan Protokol o saradnji na pružanju podrške žrtvama trgovine ljudima

RemasterDirector_18da6b0cf

Kako bi podržali Bosnu i Hercegovinu u ispunjavanju preporuka GRETA-e, u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine i državnim koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija, Vijeće Evrope organizovao je radionicu i konsultacije sa pružaocima besplatne pravne pomoći, sa ciljem uspostavljanja mreže advokata i nevladinih organizacija specijalizovanih za trgovinu ljudima te povećanja njihovih kapaciteta za pomoć žrtvama trgovine ljudima u ostvarivanju njihovih prava i interesa koje će zastupati u sudskim postupcima.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)