Sastanak sa Koordinatorima/cama Regionalnih monitoring timova za suzbijanje trgovine ljudima

Razmjena informacija i iskustava između institucionalnih i vaninstitucionalnih aktera doprinosi jačanju sveukupnih napora na prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima u BIH, a u konačnici osiguranju efikasnog sistema podrške i zaštite za žrtve.
To je bio povod današnjeg sastanka sa Koordinatorima/cama Regionalnih monitoring timova za suzbijanje trgovine ljudima iz ZDK, HNK, ZHK, BPK, TK, SBK, K10, BD BIH koji su se odazvali pozivu, na čemu im se ovim putem zahvaljujemo.
Aktivnost se realizuje uz podršku
Udruženje HO „Međunarodni Forum Solidarnosti – EMMAUS u okviru programa Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima koji finansira Evropska unija, a u okviru kojeg Centar implementira projekat „Doprinos Monitoringu institucionalnog odgovora i pomoći žrtvama trgovine ljudima unutar Državnog referalnog mehanizma u Bosni i Hercegovini“.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)