Prezentiran izvještaj o monitoringu suđenja na 20 sudova u BiH

Danas, 02. jula 2014. godine, u Banja Luci je održana prezentacija izvještaja i analiza predmeta spolno i rodno zasnovanog nasilja. Monitoring/praćenje suđenja urađen je na 20 općinskih/osnovnih i kantonalnih/okružnih sudova iz cijele Bosne i Hercegovine.

Kada se govori o praćenju suđenja u slučajevima spolnog i rodno zasnovanog nasilja ovo je prva sveobuhvatnija analiza takvog tipa pripremljena od strane domaćih nevladinih organizacija.
Nakon održane prezentacije dobile smo pohvalu i podršku predsjednica/ka sudova koje/i su izrazili zadovoljstvo do sada napravljenim koracima poduzetim u cilju obezbjeđivanja efektnije i adekvatnije zaštite žena u krivičnim postupcima.

Fotogaleriju možete pogledati ovdje.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)