Zalaganje za olakšan pristup zdravstvenim ustanovama za gluhonijeme osobe Srednjobosanskog kantona

Danas, 30.januara 2017, smo u Travniku održale sastanak sa predstavnikom Ministarstva zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona. Svrha sastanka bio je razgovor o nužnosti otklanjanja diskriminirajućih praksi i prepreka za ravnopravan pristup zdravstvu za osobe oštećenog sluha i/ili govora i gluhonijeme osobe. Vrlo brzo je usaglašen prijedlog praktičnog rješenja za obilježavanje zdravstvenih knjižica svih osoba u SBK sa ovim specifičnim invaliditetom. Nastavićemo dalju komunikaciju uz uključivanje sektora zdravstva istog ministarstva. Ovim proširujemo pozitivnu praksu uspostavljenu na području Zeničko-dobojskog kantona u septembru 2015. godine.

Ova aktivnost realizovana je u okviru drugog ciklusa malih grantova programa “Koalicija Jednakost za sve”. Ovaj program je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID).

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)