U Bugojnu prezentiran program zaštite za žrtve diskriminacije

Šta znači diskriminacija, biti diskriminisan, kako u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije BiH postupati u cilju sprečavanja i/ili dokidanja diskriminatornih praksi bile su samo neke od tema radionice koja je jučer održana u Bugojnu. Radionica je organizovana u cilju promocije besplatne pravne pomoći za žrtve diskriminacije koju pravnice Centra, osim u kancelariji u Zenici i online putem, pružaju i u terenskoj kancelariji u Travniku.

Ova aktivnost realizovana je u okviru drugog ciklusa malih grantova programa “Koalicija Jednakost za sve”. Ovaj program je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID).

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal