Neka nasilje prestane!!!

Danas smo u centru Zenice održale performans. O čemu je to performans progovarao pogledajte u fotogaleriji. Problem nasilja nad ženama ne poznaje ni religiju, ni naciju, ni bilo koju drugu različitost. Zato – neka nasilje prestane!!!

25. je novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, i ujedno početak svjetske kampanje 16 Dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Kampanja počinje 25. novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. Decembra – Međunarodni dan ljudskih prava. Ova dva datuma su odabrana kako bi se naglasila povezanost između zaustavljanja nasilja protiv žena i principi ljudskih prava i istaklo da rodno zasnovano nasilje predstavlja kršenje međunarodnih ljudskih prava. Kampanja 16 Dana aktivizma se koristi kao organizovana strategija kojom pojedinke/ci, organizacije i institucije širom svijeta pozivaju na uklanjanje svih oblika rodno zasnovanog nasilja.

 

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)