Predstavljen najnoviji izvještaj “Postizanje pravde za žrtve trgovine ljudima: Odgovor krivičnopravnog sistema u BiH”

Čast nam je i zadovoljstvo što je pravnica Centra ženskih prava, Aida Ćosić, bila jedna od panelistica na predstavljanju najnovijeg izvještaja “Postizanje pravde za žrtve trgovine ljudima: Odgovor krivičnopravnog sistema u BiH”.

Drago nam je što i na ovaj način dajemo doprinos unaprijeđenju sistema krivičnog pravosuđa da efikasno procesuira slučajeve trgovine ljudima i adekvatno sankcioniše one koji su odgovorni, i osiguravanju poštivanja prava žrtava, naročito u dijelu ostvarivanja naknade štete u okviru krivičnog postupka.

Izvještaj možete preuzeti na sljedećem linku: https://www.facebook.com/326129793402/posts/10159009992878403/

Photo credit: Misija OSCE u BIH

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)