Započeo proces održavanja Konsultativnih sesija za članove i članice Regionalnih monitoring timova za suzbijanje trgovine ljudima u BiH

Pod okriljem USAID/INSPIRE Programa podrške zaštiti ljudskih prava Centar ženskih prava iz Zenice implementira 24-mjesečni projekat „Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima“. Jedna od aktivnosti usmjerena je na članove i članice Regionalnih monitoring timova za subijanje trgovine ljudima u BiH. Tim povodom održana je prva u nizu Konsultativno-informativna sesija za članove i članice sa područja Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog Kantona.

Organiziranjem ovakvih sesija želimo pružiti doprinos jačanju kapaciteta, operativnosti, multidisciplinarnog pristupa u novoformiranim regionalnim timovima, i upoznati ih sa mehanizmima i načinima uključenja specijaliziranih organizacija u proces identifikacije i zaštite žrtava trgovine, koje zbog svoje ekspertize mogu pružiti kvalitetnu tehničku asistenciju nadležnim institucijama obezbjeđujući pravnu pomoć žrtvama.

#USAinBiH #USAmbBiH  #USAIDINSPIRE @USAID Bosnia and Herzegovina @Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)