Trodnevni sastanak Radne grupe za predlaganje zakonskih rješenja u oblasti nasilja putem IKT

Neum, 30. maj do 1. juni 2016: Radna grupa, koju su činili predstavnici/ce MUP-a Zeničko-dobojskog kantona i Centra za socijalni rad, radila je 3 dana na iznalaženju primjenjivih praktičnih i zakonskih rješenja u oblasti zaštite od nasilja putem savremenih informaciono komunikacijskih tehnologija, interneta i mobilne telefonije. Uz vrhunsku facilitaciju, otvoren dijalog i izvrsnu atmosferu, bilo je pravo zadovoljstvo sarađivati sa praktičarima i praktičarkama svoje struke, organizovati i biti dijelom ovog procesa za koji vjerujemo da će potaknuti pozitivne promjene.

Ovaj projekat je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu i svi stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu ne odražavaju nužno stav Američke ambasade ili Vlade SAD, već isključivo autora.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)