Mapa braniteljica ženskih ljudskih prava koje su tokom Covid 19 prve na liniji pomoći i podrške – tu su i dalje

UN Women Europe and Central Asia i UN Women Bosnia and Herzegovina su povodom Međunarodnog dana žena kreirali interaktivnu mapu žena liderica koje daju ogroman doprinos u sprečavanju i pružanju odgovora na nasilje nad ženama, naročito u uslovima krize izazvane pandemijom COVID-19.
Izuzetno smo ponosne na našu Melihu Sendić, predsjednicu Centra ženskih prava, koja je prepoznata kao liderka, aktivistkinja, žena koja se svakodnevno bori protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH, ali i širom Zapadnog Balkana i Turske!
Posjetite Interaktivnu mapu i upoznajte se sa ženama koje prave promjene!

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)