Konsultativno-informativni sastanak i promocija servisa besplatne pravne pomoći za žrtve trgovine ljudima

Centar ženskih prava pod okriljem USAID/INSPIRE Programa podrške zaštiti ljudskih prava implementira 24-mjesečni projekat „Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima“.
U to ime, danas smo održale prvi, uvodni online konsultativno-informativni sastanak, a u saradnji sa Uredom državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima i Ministarstva sigurnosti BiH na kojem su prisustvovali predstavnici/e relevantnih ministarstava i drugih aktera koji su direktno uključeni u aktivnosti suzbijanja trgovine ljudima.
Prisutni/e na sastanku su upoznati/e o projekatnom cilju i svim aktivnostima koje ćemo imlementirati u okviru ovog projekta.
Sastanak je ujedno bio prilika za predstavljanje specijaliziranog servisa besplatne pravne pomoći i psihološke podrške za žrtve trgovine ljudima, razvijenog Kataloga usluga koje Centar ima na raspolaganju za žrtve i promotivnog videa.
#USAinBiH #USAmbBiH  #USAIDINSPIRE @USAID Bosnia and Herzegovina @Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)