VII Okrugli stol “Dobre prakse, prepreke, i nedostaci u sistemu zaštite žena i djevojčica od nasilja – stanje u Turskoj”

U Ankari su danas održana dva okrugla stola  na temu “Dobre prakse, prepreke, i nedostaci u sistemu zaštite žena i djevojčica od nasilja – stanje u Turskoj”. Okrugli stolovi održani su za predstavnike/ce institucija u sistemu zaštite od nasilja nad ženama i jedan za predstavnice ženskih organizacija.

Predstavljeni su rezultati akciono-orijentiranog istraživanja, nakon čega smo zajedno sa prisutnima kreirale preporuke za efikasno sprečavanje, zaštitu i procesuiranje nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Istraživanje je realizirano u okviru EU-UN Women regionalnog programa za zaustavljanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj – „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“ 2017-2020.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)