VII Okrugli stol “Dobre prakse, prepreke, i nedostaci u sistemu zaštite žena i djevojčica od nasilja – stanje u Turskoj”

U Ankari su danas održana dva okrugla stola  na temu “Dobre prakse, prepreke, i nedostaci u sistemu zaštite žena i djevojčica od nasilja – stanje u Turskoj”. Okrugli stolovi održani su za predstavnike/ce institucija u sistemu zaštite od nasilja nad ženama i jedan za predstavnice ženskih organizacija.

Predstavljeni su rezultati akciono-orijentiranog istraživanja, nakon čega smo zajedno sa prisutnima kreirale preporuke za efikasno sprečavanje, zaštitu i procesuiranje nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Istraživanje je realizirano u okviru EU-UN Women regionalnog programa za zaustavljanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj – „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“ 2017-2020.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal