Prva UNTRUST FUND Konvencija za primatelje grantova

Po prvi put UNTRUST FUND (UN-ov Fond za zaustavljanje nasilja nad ženama) organizuje konvenciju primatelja grantova – grantija, kako bi razmijenili naučene lekcije, iskustva i znanja zajedno sa vladinim partnerima, privatnim sektorom i osobljem UN-a. Ova petodnevna Konvencija održava se upravo u BiH i okuplja preko 150 učesnika/ca iz preko 70 država svijeta, koji djeluju na zaustavljanju nasilja nad ženama i djevojčicama kako bi razgovarala o onome što djeluje na terenu kroz prizmu globalnih napora za iskorjenjivanje nasilja nad ženama.

Konvencija se bavi aktualnim pitanjima za zaustavljanje nasilja nad ženama, upravljanju dokazima i znanjem, izgradnji efikasnih institucija i osiguravanju održivog finansiranja organizacija koje rade na stvaranju promjena i podršci preživjelim širom svijeta.

Dio teksta i fotografija preuzet sa: https://auth-untf.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2019/10/first-un-trust-fund-grantee-convention-bosnia-and-herzegovina-2019

 

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)