Promocija knjige “Viktimologija u teoriji i praksi u postkonfliktnom društvu: Perspektiva Bosne i Hercegovine“

U četvrtak, 9. decembra, u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Zenici upriličena je promocija knjige „Viktimologija u teoriji i praksi u postkonfliktnom društvu: Perspektiva Bosne i Hercegovine“ autorice doc. dr. Jasminke Džumhur.

O knjizi su govorile:

– doc. dr. Jasminka Džumhur, autorica knjige
– Prof. dr. sc. Larisa Velić, dekanesa Pravnog fakulteta
– Duška Andrić, članica Centra u ulozi moderatorice.
Knjiga predstavlja 28-godišnje iskustvo autorice u radu sa žrtvama, koje je započelo 1992. godine kroz pomoć i podršku žrtvama seksualnog zlostavljanja u okviru aktivnosti ženske nevladine organizacije „Medica” Zenica, a poslije „Centar ženskih prava” Zenica. Knjiga je prije svega namijenjena žrtvama, a fokus je stavljen i na pitanje identiteta žrtava.
Bila je ovo još jedna u nizu aktivnosti Centra kada je u pitanju Kampanja 16. dana aktivizma protiv rodnozasnovanog nasilja.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)