Obilježen Dan sjećanja na žene žrtve ratnih stradanja u BiH

Povodom 8. decembra – Dana sjećanja na žene žrtve ratnih stradanja u BiH, u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Zenici održale smo Panel pod nazivom “(Pre)Živjela!”.
Na ovaj datum svake godine šaljemo jasne poruke u sklopu inicijative Mir sa ženskim licem/Peace with Women’s Face – STOP POLITIKAMA BRISANJA I ZABORAVA!
Govornice na današnjem panelu bile su:
– Nurka Babović, socologinja-terapeutkinja
Ovom aktivnošću smo ujedno i ozvaničile saradnju sa Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici na čelu sa dekanesom Alicom Arnaut.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)