Iz prakse – Porodično pravo

Pitanje 1:
Zanima me postoji li ijedna organizacija koja bi mi mogla pomoći i kakvi su uslovi da podnesem zahtjev za razvod braka?
Da li pomažete ženama koje nemaju sredstava da podnesu zahtjev za razvod braka ?

Odgovor:
Centar za pravnu pomoć ženama Zenica se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći u vidu usmenog savjetovanja i sačinjavanja podnesaka svim ženama, bez obzira na dob, radni status, stepen obrazovanja itd.
Prostorije našeg Centra otvorene su ponedjeljkom i srijedom od 10:00 – 12:30, utokom i četvrtkom od 16,00 – 19,00 sati, kada naše pravnice rade na direktnom pružanju besplatne pravne pomoći.
Ukoliko niste u mogućnosti doći u našu kancelariju, svoje pitanje možete postaviti i putem web linka Direktna pravna pomoć na našoj web stranici: www.cenppz.org.ba
Pitanje 2:
Razvedena sam i majka jedanaestogodišnjeg dječaka.
Nisam sigurna da li sam na pravoj adresi, jer bi meni trebao savjet u vezi razvoda, starateljstva, alimentacije i sličnih problema ukoliko otac djeteta ne bude dobrovoljno plaćao alimentaciju?

Odgovor:
Brakorazvodna parnice se načelno može pokrenuti sa dva podneska.
Ukoliko između bračnih partnera ne postoji dobar odnos i komunikacija, te nije moguće postići kompromis o razvodu braka, povjeravanju djeteta na staranje, te obavezi alimentacije, najsvrsishodnije je podnijeti tužbu za razvod braka.
Ukoliko bračni partneri mogu postići dogovor oko navedenih pitanja, podnosi se zajednički prijedlog za razvod braka, po kojem postupak u pravilu traje znatno kraće, te je cjelokupna procedura manje traumatična.
U brakorazvodnoj parnici također može biti odlučeno o roditeljskom staranju nad maloljetnim djetetom i režimu viđanja sa roditeljem sa kojim dijete ne živi.
U donošenju ove odluke, sud se rukovodi najboljim interesom djeteta i pri tome vodi računa o ličnosti roditelja, ali i njihovom pravu da održavaju lične odnose i neposredne kontakte sa svojom djecom. Ukoliko niste zadovoljni sa odlukom, postoji mogućnost ulaganja žalbe (pod pretpostavkom da rok nije istekao), o čemu se svakako treba blagovremeno konsultovati sa pravnicama Centra.
Što se tiče obaveze plaćanja alimentacije, istom presudom o razvodu braka može biti odlučeno i o obavezi alimentacije, a može se odlučivati i u posebnom postupku. Sud odlučuje o obavezi roditelja da doprinosi izdržavanju na temelju mogućnosti roditelja (tzv. dužnika izdržavanja) i na temelju potreba djeteta (tzv. povjerioca izdržavanja), koje ima pravo na izdržavanja najkasnije do 26. godine života, ukoliko se nalazi na redovnom školovanju. Sama činjenica da je otac nezaposlen, ne oslobađa istog obaveze izdržavanja, jer je ova roditeljska dužnost strožije postavljena u Porodičnpm zakonu, nego obaveza izdržavanja bivšeg bračnog partnera. Ukoliko otac djeteta ne bude ispunjavao svoju obavezu dobrovoljno, po nastupanju pravosnažnosti presude, postoji mogućnost pokretanja izvršnog postupka, kako biste osigurali prinudnu naplatu dospjelih rata alimentacije.
Pitanje 3:
Imam pitanje u vezi tužbe za razvod braka, razlog tužbe je nasilje a vjenčala sam se u Doboju, i da li dolje trebam otići da podnesem tužbu?
Gdje mogu to uraditi i kakva su moja prava u ovom slučaju?

Odgovor:
U postupcima za razvod braka, pored suda opšte mjesne nadležnosti (određuje se prema prebivalištu tuženog, dakle muža), nadležan je i sud na čijem su području bračni partneri imali posljednje zajedničko prebivalište.
Ukoliko Vam treba stručna pomoć u sačinjavanju tužbe, možete doći u prostorije našeg Centra (ponedjeljkom i srijedom od 10:00 – 12:30, utokom i četvrtkom od 16,00 – 19,00 sati), adresa: Mejdandžik br.9.
Ukoliko je u braku rođeno jedno ili više maloljetne djece, potrebno je prethodno provesti postupak posredovanja u nadležnom Centru za socijalni rad.
Za više informacija, možete se obratiti telefonski, na broj: 032 40 20 49.
Pitanje 4:
Molim Vas da mi odgovorite koja su moja prava i da li postoji mogucnost da mi oduzme bebu, živim u vanbračnoj zajednici i žrtva sam nasilja?

Odgovor:
Najprije je potrebo da najbližoj policijskoj stanici podnesete prijavu protiv svog vanbračnog partnera za krivično djelo Nasilje u porodici.
Budući da Vam je partner već prijetio kako neće dozvoliti da povedete kćerku sa sobom, savjetujemo Vam da nadležnom sudu podnesete tužbu za povjeravanje mldb. djeteta na brigu, zaštitu i odgoj Vama, kao majci.
Ne postoji zakonsko rješenje koje unaprijed određuje kojem roditelju će se dijete povjeriti na staranje, nego sud cijeni sve okolnosti u konkretnom slučaju.
Ipak, budući da je u pitanju dvogodišnja djevojčica, te uslijed okolnosti da je Vaš partner sklon nasilju prema Vama (bilo koje vrste: fizičko, prihološko, verbalno, ekonomsko, seksualno), Vaše šanse da dobijete dijete na staranje su relativno visoke (ključno je da se u tužbi navede zbog čega bi takva odluka bila u najboljem interesu djeteta). Ipak, kako ne biste ništa prepuštali slučaju, savjetujemoVam da se obratite za stručnu pravnu pomoć.
Ukoliko ste u prilici da dođete do prostorija Centra za pravnu pomoć ženama Zenica (ponedjeljkom i srijedom od 10:00 – 12:30, utokom i četvrtkom od 16,00 – 19,00 sati), predlažemo da to učinite bez odlaganja.
Pitanje 5:
Juče me je udario bivši muž u haustoru kad sam došla po djecu. Donesena je presuda da kod njega žive, ali nije pravosnažna. Predala sam žalbu, prijavila sam ga u policiju, krimpoliciju, ali opet nemam nikakve zaštite. Išla sam i u socijalno u Varešu, ali oni ne mogu mi nista pomoći.
Recite mi vi, šta da radim i kako da se zaštitim do suđenja?

Odgovor:
Vezano za postupak u kojem će se odlučiti o starateljstvu nad djecom, napominjemo da u postupku po žalbi ne mora nužno biti održano ročište, izuzev ako drugostepeni sud ocijeni da je radi pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja potrebno pred drugostepenim sudom (drugostepenim vijećem – sud koji odlučuje po žalnbi, obično je to Kantonalni sud)) utvrditi nove činjenice ili izvesti nove dokaze ili ponovo izvesti već izvedene dokaze, kao i kada ocijeni da je zbog povrede odredaba parničnog postupka u prvostepenom postupku potrebno održati raspravu pred drugostepenim sudom. Ako se rasprava ne održi, drugostepeni sud će donijeti odluku u sjednici vijeća i ista odluka će Vam biti dostavljena.
S druge strane, ovakvo ponašanje Vašeg bivšeg partnera je pokazatelj da se radi o nasilnoj osobi, zbog čega Vam savjetujemo da odmah, bez odlaganja, napišete dopis za sud na broj predmeta (koji je naveden na presudi) i opišete ovaj nemili događaj, te da naznačite kad se to desilo (pretpostavljamo nakon izjavljivanja žalbe), čime biste pojansili da zbog toga niste mogli ranije navesti tu činjeicu.
Kad god dođe do nasilničkog ponašanja, strankama savjetujemo da pozovu policijske službenike, jer ćete u tom slučaju imati i druge dokaze na raspolaganju (popust zapisnika o izvršenom uviđaju, odnosno izlasku na lice mjesta). Ukoliko je sačinjeni zvještaj u MUP-u, obavezno priložite isti.
Centar za socijalni rad je dužan da Vam pomogne, otiđite opet do njih i objasnite o čemu se radi, navedite da su ugroženi interesi djece, te da je u pitanju nasilnik koji će se možda na isti način ponašati i prema djeci, te da oni imaju zakonsku obavezu (prema Porodičnom zakonu F BiH) da se staraju o dobrobiti djece. Sugerišite da i oni pošalju dopis sudu, te neka predlože da Vaš bivši suprug dovodi djecu u prostorije Centra za socijalni rad u terminima određenim u presudi. Ne bi bilo loše da pokušaju kontaktirati Vašeg bivšeg supruga kako bi se očitovao o napadu na Vas.
Pored toga, obavezno otiđite u MUP i tražite da se sačini krivična prijava protiv Vašeg bivšeg supruga za krivično djelo Nasilje u porodici.
Ukoliko ste u prilici da dođete do prostorija Centra za pravnu pomoć ženama Zenica (ponedjeljkom i srijedom od 10:00 – 12:30, utokom i četvrtkom od 16,00 – 19,00 sati), predlažemo da to učinite bez odlaganja, kako bi pravnice sačinile potrebne podneske i posavjetovali Vas o načinima djelovanja.
Pitanje 6:
Živjela sam s nevjenčanim suprugom 5 godina u vanbračnoj zajednici, da li sada ja imam pravo na imovinu koju smo zajedno stekli?

Odgovor:
Vanbračna zajednica se u pogledu imovinskopravnih efekata izjednačava sa bračnom zajednicom. U tom smislu, ključno je da što prije pokrenete postupak za diobu vanbračne stečevine.
U vanbračnu stečevinu ulazi sva imovina koju ste stekli radom za vrijeme trajanja zajednice, prihodi od te imovine, pokloni (izuzev ako nisu bili izričito namijenjeni jednom od vanbračnih partnera), dobici od igara na sreću i prihodi od intelektualnog vlasništva.
Načelno se ova imovina dijeli na jednke dijelove između partnera, ali sada je ključno da što prije pokrenete ovu parnicu, kako bi se onemogućilo Vašem bivšem partneru da raspolaže sa tom imovinom.
U svakom slučaju, predlažemo da što prije dođete u prostorije Centra, u terminima u kojima se pruža direktna pravna pomoć (ponedjeljkom i srijedom od 10:00 – 12:30, utokom i četvrtkom od 16,00 – 19,00 sati).

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)