(Ne)Ostvarivanje alimentacije – Problemi, prepreke i propusti

Izradom ove kratke Analize želimo ukazati na specifičnosti i probleme sa kojima se žene susreću prilikom ostvarivanja prava na alimentaciju – izdržavanje djece. Prepreke i propusti prezentirani u Analizi  opisuju probleme koji dovode do otežanog pristupa pravima i pravdi zbog manjkavosti pravnih propisa i/ili nedosljedne primjene istih na području Federacije Bosne i Hercegovine. Analiza se prvenstveno temelji na podacima koji su dobijeni direktnim radom sa ženama putem servisa besplatne pravne pomoći.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal