Edukativni program za predstavnike/ce institucija sistema zaštite

U periodu 01.-02. decembar 2020. godine naše Meliha Sendić  i Duška Andrić edukatorice su programa osmišljenog za predstavnike/ce centara za socijalni rad, policije i dr.

Govorimo o rodnim ulogama, uticaju predrasuda i stereotipa na donošenje odluka u predmetima nasilja i još o mnogo toga.

Program se realizuje pod pokroviteljstvom Gender Centar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji implementira JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal