Edukativni program za predstavnike/ce institucija sistema zaštite

U periodu 01.-02. decembar 2020. godine naše Meliha Sendić  i Duška Andrić edukatorice su programa osmišljenog za predstavnike/ce centara za socijalni rad, policije i dr.

Govorimo o rodnim ulogama, uticaju predrasuda i stereotipa na donošenje odluka u predmetima nasilja i još o mnogo toga.

Program se realizuje pod pokroviteljstvom Gender Centar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji implementira JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)