Živimo li u miru?

Centar za pravnu pomoć ženama Zenica kao lokalna partnerska organizacija na projektu ”Mir sa ženskim licem-osnaživanje žena za suočavanje sa prošlošću“ održao je danas radionicu pod nazivom: ”Živimo li u miru”?
Na radionici koja je održana u hotelu Dubrovnik učestvovalo je 15 žena – članica političkih partija, NVO aktivistkinja i prosvjetnih radnica.

Radionica se sastojala iz dva modula. U prvom modulu učesnice su iznijele svoja shvatanja o miru, tačnije diskutovale su o tome šta im danas govori da (ne)živimo u miru. Tokom drugog modula učesnice su kroz rad u grupama zajednički osmišljavale lokalne akcije koje bi mogle biti provedene u Zenici .
Trenerice su bile Amra Pirić, Mirna Hodžić i Emina Buljubašić.
Projekat je podržala švedska Fondacija Kvinna till Kvinna.

Fotografije sa događaja možete pogledati OVDJE.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)