Iskorijenimo nasilje nad ženama!

29. novembra 2013. godine volonteri i volonterke Centra za pravnu pomoć ženama Zenica izvele/i su glumačko plesni performans – Flash Mob, kako bi ukazale javnosti na problematiku i posljedice nasilja. Flash Mob organizovan je u okviru kampanje 16 Dana aktivizma. U 2013. godini Kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, u okviru teme “Od mira u domu prema miru u svijetu: suprostavimo se militarizmu i iskorijenimo nasilje nad ženama”, podiže svijest i djelovanje u multidisciplinaronoj povezanosti nasilja nad ženama i militarizma, ističući vezu između borbe za ekonomska i društvena prava i iskorjenjivanja nasilja nad ženama.

Tema je fokusirana na militarizam, kao fenomena stvaranja i normalizacije kulture straha, koja se oslanja na korištenje prijetnje upotrebe sile, napada, kao i vojne intervencije kao odgovora na političke ili socijalne konflikte ili ekonomske i političke interese.

Militarizam je sistem strukturnog nasilja, koji kriši ljudska prava i ljudsko dostojanstvo, zaštitu i sigurnost žena, muškaraca i djece u skoro svim zemljama i regijama u svijetu. Utjecaj militarizma se može vidjeti u načinu na koji se određuje državni budžet za zdravstvene i obrazovne usluge, za javne površine, u poređenju sa vojnim budžetom; u legislativi i politikama koje isključuju žene i manjine; u politikama i diskriminatornim djelima, osiguranim ili tolerisanim od strane predstavnika države; i u vojnom odgovoru, umjesto diplomacije, na politička i društvena pitanja.

Kampanja ističe da prava žena predstavljaju ljudska prava, i prepoznaje ulogu patrijarhalnih sistema, koji utjelovljuju štetnu tradiciju i legalnu politiku, koji normalizuju nasilje nad ženama i negiraju ženama pravo na dostojanstven život.

Nakon izvedbe performansa podjeljeni su informativni materijali o oblicima nasilja i nasilnog ponašanja, kako prepoznati nasilje, kome se obratiti za pomoć…

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal