Iskorijenimo nasilje nad ženama!

29. novembra 2013. godine volonteri i volonterke Centra za pravnu pomoć ženama Zenica izvele/i su glumačko plesni performans – Flash Mob, kako bi ukazale javnosti na problematiku i posljedice nasilja. Flash Mob organizovan je u okviru kampanje 16 Dana aktivizma. U 2013. godini Kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, u okviru teme “Od mira u domu prema miru u svijetu: suprostavimo se militarizmu i iskorijenimo nasilje nad ženama”, podiže svijest i djelovanje u multidisciplinaronoj povezanosti nasilja nad ženama i militarizma, ističući vezu između borbe za ekonomska i društvena prava i iskorjenjivanja nasilja nad ženama.

Tema je fokusirana na militarizam, kao fenomena stvaranja i normalizacije kulture straha, koja se oslanja na korištenje prijetnje upotrebe sile, napada, kao i vojne intervencije kao odgovora na političke ili socijalne konflikte ili ekonomske i političke interese.

Militarizam je sistem strukturnog nasilja, koji kriši ljudska prava i ljudsko dostojanstvo, zaštitu i sigurnost žena, muškaraca i djece u skoro svim zemljama i regijama u svijetu. Utjecaj militarizma se može vidjeti u načinu na koji se određuje državni budžet za zdravstvene i obrazovne usluge, za javne površine, u poređenju sa vojnim budžetom; u legislativi i politikama koje isključuju žene i manjine; u politikama i diskriminatornim djelima, osiguranim ili tolerisanim od strane predstavnika države; i u vojnom odgovoru, umjesto diplomacije, na politička i društvena pitanja.

Kampanja ističe da prava žena predstavljaju ljudska prava, i prepoznaje ulogu patrijarhalnih sistema, koji utjelovljuju štetnu tradiciju i legalnu politiku, koji normalizuju nasilje nad ženama i negiraju ženama pravo na dostojanstven život.

Nakon izvedbe performansa podjeljeni su informativni materijali o oblicima nasilja i nasilnog ponašanja, kako prepoznati nasilje, kome se obratiti za pomoć…

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)