Za život bez nasilja!

Danas, 03.12.2013. godine održale smo Flash Mob.
Danas nismo samo plesale. Ne. Činile/i smo mnogo više!

Ujedinjene/i protiv nasilja nad ženama skrenule smo pozornost naših sugrađana i sugrađanki na neophodnost spriječavanja i reagovanja na nasilje nad ženama. Svi/e imamo pravo na život bez nasilja i svi/e smo odgovorni/e da damo vlastiti doprinos iskorijenjivanju nasilja!

U našim naporima za iskorijenjivanje nasilja nad ženama pomogli/e su nam volonteri i volonterke kojima izražavamo ogromnu, riječima neopisivu zahvalnost.

Hvala i svima koji su iz ugodnih, toplih objekata , uz kafu/čaj za koju su dobili/e marku od roditelja, posmatrali/e smrznutu, ali ipak razigranu grupu mladih ljudi kojima je stalo da kreiraju bolji svijet, za sve!
Flash Mob relaizovan je u okviru svjetske kampanje 16 Dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, koji ove godine nosi temu „Od mira u domu, do mira u svijetu – Suprostavimo se militarizmu i iskorijenimo nasilje nad ženama“.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)