Zajedno za sistemske promjene i život bez nasilja

Sastanak Multisektoralne radne grupe bio je idealna prilika za razgovor i diskusiju o aktuelnim problemima u pristupu pravdi za žene.

Bio je to i prostor da zajedno sa predstavnicima/cama pravosudnog, policijskog i sektora socijalne zaštite, kao najrelevatnijih institucija u lancu sistema zaštite žena od nasilja, planiramo konkretne akcije kako bi se odgovorilo na sistemske probleme naročito u uslovima krizne situacije izazvane pandemijom COVID 19.

Na kraju sastanka prikazan je video-materijal na temu “Osobe od povjerenja” što je označilo i početak Kampanje “Pravedan tretman – pravo i potreba za žene žrtve nasilja”.

 

 

 

 

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)