Poziv za učešće u programu učenja na daljinu “Živjeti u svijetu ravnopravnosti spolova”

Pozivamo zainteresovane da se kroz program učenja na daljinu uključe u edukaciju „Živjeti u svijetu ravnopravnosti spolova“.

Centar za pravnu pomoć ženama Zenica pokreće ovaj program učenja na daljinu koji obezbjeđuje intenzivniju edukaciju većeg proja polaznica/ka u dužem vremenskom periodu.

Ovim se omogućava i učešće onima koji ne mogu prisustvovati edukacijskim seminarima zbog svojih dnevnih radnih obaveza. Ovoj edukaciji mogu se posvetiti u svoje slobodno vrijeme, bez traženja dozvole od svog poslodavca i/ili nadređenog.

Ovaj program je za polaznike/ce potpuno besplatan.
Sve što vam je potrebno je računar i pristup internetu.

Program obuhvata 3 modula:

  1. Nasilje nad ženama i djevojčicama (3 mjeseca)
  2. Opšti pojmovi za razumijevanje (ne)ravnopravnosti spolova (3 mjeseca)
  3. Teorija i praksa ljudskih prava (2 mjeseca).

Edukaciju provode priznate ekspertice i eksperti u specifičnim oblastima, koje/i iza sebe imaju dugogodišnje iskustvo edukativnog rada putem radionica i seminara, ili kao predavači/ce u okviru redovnog srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja. To je garant stručnosti prenesenog znanja, kao i pedagoškog pristupa.

Ovim programom namjeravamo obuhvatiti 50 polaznika i polaznica različitih stručnih profila. Mogu se prijaviti osobe zaposlene u javnom sektoru (zdravstvo, pravosuđe, socijalna zaštita, sigurnost, obrazovanje), studenti/ce završnih godina studija i diplomirani/e studenti/ce, aktivistkinje i aktivisti NVO….

Rok za prijave je 25.august.2013.
Najkasnije 7 dana prije početka nastave dobićete odgovor na svoju prijavu.

Detalje programa možete naći na linku „Živjeti u svijetu ravnopravnosti spolova“.
Prijavu možete skinuti ovdje: PRIJAVA

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)