Poziv za učešće u programu učenja na daljinu “Živjeti u svijetu ravnopravnosti spolova”

Pozivamo zainteresovane da se kroz program učenja na daljinu uključe u edukaciju „Živjeti u svijetu ravnopravnosti spolova“.

Centar za pravnu pomoć ženama Zenica pokreće ovaj program učenja na daljinu koji obezbjeđuje intenzivniju edukaciju većeg proja polaznica/ka u dužem vremenskom periodu.

Ovim se omogućava i učešće onima koji ne mogu prisustvovati edukacijskim seminarima zbog svojih dnevnih radnih obaveza. Ovoj edukaciji mogu se posvetiti u svoje slobodno vrijeme, bez traženja dozvole od svog poslodavca i/ili nadređenog.

Ovaj program je za polaznike/ce potpuno besplatan.
Sve što vam je potrebno je računar i pristup internetu.

Program obuhvata 3 modula:

  1. Nasilje nad ženama i djevojčicama (3 mjeseca)
  2. Opšti pojmovi za razumijevanje (ne)ravnopravnosti spolova (3 mjeseca)
  3. Teorija i praksa ljudskih prava (2 mjeseca).

Edukaciju provode priznate ekspertice i eksperti u specifičnim oblastima, koje/i iza sebe imaju dugogodišnje iskustvo edukativnog rada putem radionica i seminara, ili kao predavači/ce u okviru redovnog srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja. To je garant stručnosti prenesenog znanja, kao i pedagoškog pristupa.

Ovim programom namjeravamo obuhvatiti 50 polaznika i polaznica različitih stručnih profila. Mogu se prijaviti osobe zaposlene u javnom sektoru (zdravstvo, pravosuđe, socijalna zaštita, sigurnost, obrazovanje), studenti/ce završnih godina studija i diplomirani/e studenti/ce, aktivistkinje i aktivisti NVO….

Rok za prijave je 25.august.2013.
Najkasnije 7 dana prije početka nastave dobićete odgovor na svoju prijavu.

Detalje programa možete naći na linku „Živjeti u svijetu ravnopravnosti spolova“.
Prijavu možete skinuti ovdje: PRIJAVA

Support