Pravna pomoć dostupna i Online!

Centar za pravnu pomoć ženama Zenica nudi primarnu besplatnu pravnu pomoć i putem interneta.
Naša želja je da Vam, putem odgovora i analize pravnih tekstova, ukažemo na moguće pravce djelovanja i damo osnovne smjernice i informacije u pogledu rješenja Vašeg pravnog problema.

Putem online pravne pomoći, nastojat ćemo da na što bolji i što jednostavniji način pružimo odgovore na Vaša pitanja iz oblasti porodičnog, obligacionog, radnog prava, kao i pitanja socijalne zaštite, diskriminacije po osnovu spola, nasilja u porodici.

Ove godine osim rješavanja pravnih pitanja žena sa područja BiH u fokusu su i pitanja žena koje imaju prebivalište na području Republike Srbije, Crne Gore i Kosova, a u slučaju da im je povrijeđeno, otežano ili upitno ostvarivanje određenog prava u Bosni i Hercegovini.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)