Ženski sud BiH

Centar za pravnu pomoć ženama Zenica 06. i 07. maja 2014 godine u Jajcu i Gornjem Vakufu/Uskoplju održao je tri sastanka/radionice sa mještanima navedenih gradova. Tom prilikom održane su prezentacije planiranih aktivnosti u okviru inicijative o ponovnom pokretanju Ženskog suda na prostoru Bosne i Hercegovine.

Ženski sud BiH je dio regionalnog Ženskog suda za bivšu Jugoslaviju koji će biti održan u martu 2015 godine.
Inicijativu podržava i vodi sedam organizacija iz BiH: Udruženje „Forum žena“ – Bratunac, Fondacija CURE -Sarajevo, Udruženje građana „Budućnost“ – Modriča, „Centar za pravnu pomoć ženama“ – Zenica, HO „Horizonti“ – Tuzla, Udruženje žena „Most“ – Višegrad, Fondacija LARA – Bijeljina.

Zajedno želimo pružiti podršku ostvarivanju prava žena koje su preživjele ratno silovanje, seksualno zlostavljanje i druge oblike torture u Bosni i Hercegovini, radi “pravde, podsticanja feminističke etike odgovornosti i brige, jačanja mreža solidarnosti, zajedničke izgradnje pravednog mira“.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)