Direktna podrška ženama u pristupu pravdi i ostvarenju prava

Pružanje besplatne pravne pomoći za žene je prioritetna programska aktivnost Centra za pravnu pomoć ženama od 1996 godine, i naša obaveza. Već 21 godinu kontinuirano direktno pomažemo žene u ostvarivanju njihovih prava, bilo da se radi o informisanju o pravima, ili zaštiti prava ukoliko je već došlo do njihovog kršenja, i to prioritetno iz oblasti:

  • porodičnog prava
  • radnog prava
  • prava iz oblasti socijalne zaštite i penzijsko-invalidskog osiguranja
  • nasljednog prava
  • zaštite od diskriminacije i diskriminatornih praksi
  • nasilja u porodici i partnerskim vezama

Za 21 godina rada najmanje 35.000 žena dobilo je direktnu pravnu pomoć i ostvarilo pristup pravdi, dok broj pruženih usluga premašuje 90.000.

Za naše klijentice besplatno sačinjavamo podneske, pružamo usmene savjete i vršimo pravno savjetovanje, a u određenim slučajevima ukoliko to mogućnosti dopuštaju vršimo zastupanje klijentica pred sudom.

Posebnu pažnju posvjećujemo pitanju zaštite žena od nasilja u porodici i/ili partnerskim vezama.
U radu na pružanju besplatne pravne pomoći ne poznajemo ograničenja s obzirom na dob, radni status, stepen obrazovanja, kantonalne ili entitetske granice, etnicitet, invalidnost, seksualnu orijentaciju, jer naš cilj je da pružimo direktnu podršku ženama u ostvarivanju prava i pristupu pravdi, zaštitimo njihova prava i poboljšamo položaj žena.
U okviru projekta Razvojnog Programa Ujedinjenih Nacija u BiH (UNDP) “Pristup pravdi – Suočavanje s prošlošću i izgradnja povjerenja za budućnost”, usmjerenog, između ostalog, na uspostavljanje sistema koordinacije i jačanja saradnje između vladinih agencija i nevladinih organizacija koje se bave pružanjem besplatne pravne pomoći, potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između vladinih i nevladinih pružalaca besplatne pravne pomoći 24.1.2012. godine u Sarajevu, osnovana je Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH. CPPZ je jedna od pet NVO u ovoj Mreži.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal