Direktna podrška ženama u pristupu pravdi i ostvarenju prava

Pružanje besplatne pravne pomoći za žene je prioritetna programska aktivnost Centra za pravnu pomoć ženama od 1996 godine, i naša obaveza. Već 21 godinu kontinuirano direktno pomažemo žene u ostvarivanju njihovih prava, bilo da se radi o informisanju o pravima, ili zaštiti prava ukoliko je već došlo do njihovog kršenja, i to prioritetno iz oblasti:

  • porodičnog prava
  • radnog prava
  • prava iz oblasti socijalne zaštite i penzijsko-invalidskog osiguranja
  • nasljednog prava
  • zaštite od diskriminacije i diskriminatornih praksi
  • nasilja u porodici i partnerskim vezama

Za 21 godina rada najmanje 35.000 žena dobilo je direktnu pravnu pomoć i ostvarilo pristup pravdi, dok broj pruženih usluga premašuje 90.000.

Za naše klijentice besplatno sačinjavamo podneske, pružamo usmene savjete i vršimo pravno savjetovanje, a u određenim slučajevima ukoliko to mogućnosti dopuštaju vršimo zastupanje klijentica pred sudom.

Posebnu pažnju posvjećujemo pitanju zaštite žena od nasilja u porodici i/ili partnerskim vezama.
U radu na pružanju besplatne pravne pomoći ne poznajemo ograničenja s obzirom na dob, radni status, stepen obrazovanja, kantonalne ili entitetske granice, etnicitet, invalidnost, seksualnu orijentaciju, jer naš cilj je da pružimo direktnu podršku ženama u ostvarivanju prava i pristupu pravdi, zaštitimo njihova prava i poboljšamo položaj žena.
U okviru projekta Razvojnog Programa Ujedinjenih Nacija u BiH (UNDP) “Pristup pravdi – Suočavanje s prošlošću i izgradnja povjerenja za budućnost”, usmjerenog, između ostalog, na uspostavljanje sistema koordinacije i jačanja saradnje između vladinih agencija i nevladinih organizacija koje se bave pružanjem besplatne pravne pomoći, potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između vladinih i nevladinih pružalaca besplatne pravne pomoći 24.1.2012. godine u Sarajevu, osnovana je Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH. CPPZ je jedna od pet NVO u ovoj Mreži.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)